Buitenschoolse opvang

 

Buitenschoolse Opvang”De Sprinkhaan “

 

 

Buitenschoolse groepsopvang 

De buitenschoolse groepsopvang op deze school wordt georganiseerd door dienst De Sprinkhaan van de stad Sint-Niklaas. 

Heeft u opvang nodig, maak dan op voorhand een account aan via de webtoepassing “vakantie op maat”. 

Ook wanneer u eens onverwacht opvang nodig zou hebben (bv. door file, onvoorziene omstandigheden enz.) hebben wij een volledige account van uw kind nodig. 

Bestaat de kans dat dit zal gebeuren komend schooljaar dan vragen wij u om nu al een account aan te maken. Op die manier is uw dossier in orde en beschikt begeleiding van de opvang over de nodige belangrijke info van uw kind wanneer het de eerste keer in de opvang blijft (eventuele allergieën, bijzondere aandachtspunten, telefoonnummers waarop u te bereiken bent enz). 

Ook om aanspraak te maken op onze verzekering bij gebeurde ongevallen dient u een account te hebben die in orde is. 

Is uw kind in de opvang geweest zonder dat u vooraf een account had aangemaakt, maak dit dan zo snel mogelijk in orde. 

 

Hoe maak ik mijn account aan? 

Ga naar www.sint-niklaas.be/vakantieopmaat  en klik op aanmelden rechts bovenaan. 

Verdere stappen vind je terug op onze flyer “hoe maak ik een dossier aan” (te verkrijgen via de school of via de opvang). 

 

Belangrijk: 

Geef een emailadres op dat je regelmatig controleert en dat effectief gebruikt wordt. Wij sturen facturen en belangrijke mails naar dit emailadres! 

Wij zijn wettelijk verplicht door Kind&Gezin om handtekeningen van ouders op papier in ons bezit te hebben, vandaar de noodzaak om ook het inlichtingenformulier + schriftelijke overeenkomst te printen en getekend te bezorgen. Als u niet over een printer beschikt neemt u contact op met de dienst. 

Als al deze papieren bezorgd zijn op de dienst worden de vakjes van inlichtingenformulier, schriftelijke overeenkomst en gezinssamenstelling aangevinkt door de dienst. Pas dan is uw account volledig in orde en geactiveerd. U kan vanaf dan gebruik maken van alle toepassingen van het programma ‘vakantie op maat’ (dus ook online inschrijven voor vakantie opvang). 

Vanaf het moment dat u een account heeft kunnen uw kinderen ook onmiddellijk in het systeem geregistreerd worden telkens zij aanwezig zijn in de buitenschoolse groepsopvang (zowel voor- en naschools als in vakanties). 

We vragen u om de info in uw account regelmatig na te kijken en aan te passen indien nodig zodat wij steeds over de meest recente info van u en uw gezin beschikken. Belangrijke info voor ons zijn correcte telefoonnummers, noodgegevens, personen die de kinderen mogen afhalen en gegevens over de gezondheid of aandachtspunten van uw kind. 

Het huishoudelijke reglement van onze dienst kan u vinden via de website van vakantie op maat of u kan een exemplaar ophalen in de opvang of aan ons loket in het welzijnshuis tijdens de openingsuren (zie onderaan). 

Wie hulp nodig heeft bij het opmaken van de account kan hiervoor terecht in het welzijnshuis op de dienst kinderopvang tijdens de openingsuren. 

Wie over een kansenpas beschikt dient hiervan ook nog een kopie te bezorgen op de dienst in het welzijnshuis. Vanaf de dag dat dit wordt binnengebracht geldt het sociaal tarief (zie huishoudelijk reglement) 

 

Wanneer is er opvang op school voorzien? 

Schooldagen

Er wordt buitenschoolse groepsopvang voorzien op volgende tijdstippen: 

7u-8u15, 16u-19u en op woensdagnamiddag van 12u15 tot 19u. 

Als u een account heeft aangemaakt kan u vrij gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang. U moet ons niet vooraf te verwittigen wanneer u specifiek wenst gebruik te maken van de opvang. Alle kinderen die voor 8u10 naar school gebracht worden moeten in het opvanglokaal afgezet worden. 

Kleuters die om 16u/12u15 nog op school aanwezig zijn worden zonder uitzondering ingeschreven in de buitenschoolse groepsopvang en kunnen daar afgehaald worden. 

Lagere schoolkinderen die om 17u niet afgehaald zijn in de multi-move worden om 17u naar de opvang gebracht en daar ingeschreven. 

Schoolvrije dagen (pedagogische studiedag, facultatieve verlofdag,…): 

De schoolvrije dagen worden bij de start van het schooljaar via de schoolkalender doorgegeven. 

We voorzien pas opvang vanaf 10 ingeschreven kinderen. Inschrijven kan door meer dan 1 week op voorhand te bellen of mailen naar de dienst buitenschoolse groepsopvang in het welzijnshuis. 1 week voor de schoolvrije dag worden de inschrijvingen afgesloten en bekijken we of er voldoende inschrijvingen zijn of niet. Schrijf dus tijdig in! 

Ook hiervoor dient u een account te hebben zodat de aanwezigheid van uw kind op de schoolvrije dag geregistreerd kan worden in de computer. 

Schoolvakanties

Voor opvang tijdens schoolvakanties dient u apart een aanvraag in te dienen via vakantie op maat, www.sint-niklaas.be/vakantieopmaat en dit op vaste inschrijvingsmomenten: 

 eerste dinsdag na de zomervakantie inschrijven voor herfst- en kerstvakantie 

 eerste dinsdag na de kerstvakantie inschrijven voor krokus- en paasvakantie 

 eerste dinsdag na de paasvakantie inschrijven voor de zomervakantie 

U heeft telkens 5 dagen de tijd om uw aanvraag door te geven via de website en we geven bij deze inschrijvingen voorrang aan de jongste kinderen en hun broers/zussen. Voor aanvragen na deze eerste 5 dagen vervalt de voorrangsregel. 

Opgelet: u kan enkel een aanvraag voor vakantieopvang indienen wanneer uw account volledig aangemaakt is en u een gehandtekende vragenlijst en schriftelijke overeenkomst bezorgd heeft (+ uitreksel bevolkingsregister indien u geen inwoner bent van Sint-Niklaas). 

Na verwerking van de vakantie-aanvragen zal u via e-mail bericht krijgen of de aangevraagde dagen toegekend zijn of reeds volzet waren. Er wordt u gevraagd een voorschot te betalen binnen de aangeduide termijn (2 dagen!) om deze plaatsen definitief toegewezen te krijgen. 

 

Inlichtingen en contact 

Tarieven en verdere informatie zijn te vinden in ons huishoudelijk reglement (via de website of op te vragen in de opvang). 

Heeft u toch nog vragen of hulp nodig dan kan u terecht op de dienst buitenschoolse groepsopvang in het welzijnshuis

Abingdonstraat 99, 9100 St-Niklaas 

Eerste verdiep, loket kinderopvang 

Openingsuren: elke voormiddag van 8u30 tot 12u, elke dinsdagavond van 16u30 tot 19u 

03/778 36 30 

Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

 

 

Stedelijke Basisschool Gavertje Vier - Gavermolenstraat 83 - 9111 Belsele - TEL. 03/778.39.00  - Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.