3de kleuterklas

“Toen ik 5 jaar was vertelde mijn mama me steeds dat gelukkig zijn de sleutel van het leven is. Toen ik naar school ging, vroeg de juf me wat ik wilde worden als ik later groot was. Ik zei: ”Gelukkig!” Ze zeiden me dat ik de opdracht niet begreep en ik zei dat ze het leven niet begrepen” - John Lennon

Portret van Irmgard Pauwels

Irmgard Pauwels

K3A - Vissenklas
Portret van Martine Tindemans

Martine Tindemans

K3B - Zebraklas
Bovenaanzicht van kind dat kleurplaat inkleurt
Kinderen bouwen samen aan bouwwerk met Duplo
Kinderen spelen met spel met kaartjes
Kinderen spelen met spel met radertjes
Twee kinderen aan een whiteboard
Kind aan pictogrammenbord

#plezier

Soms moet je alleen maar eens een babbeltje slaan met een 5-jarige kleuter om jezelf er weer aan te herinneren waar echt geluk om draait. Onze juffen weten dit maar al te goed en ze genieten van de levenslust van de kleuters. Het is voor hen een uitdaging om elk thema en elk talenteneiland zo uit te diepen dat de kleuters van K3 al spelend enorm veel bij leren.

#kringgesprek

Het kringgesprek is de motor van de klaswerking. Interesses en talenten komen naar boven. Het is een kans om gevoelens bespreekbaar te maken en een gepaste woordenschat aan te reiken om op een beleefde manier voor jezelf of de ander op te komen. In het kringgesprek komt nieuwe leerstof aan bod, worden de ‘taakjes van de dag of week’ al eens voorgesteld om de nieuwsgierigheid en werklust te stimuleren.

#zorgopmaat

Ervoor zorgen dat elk kind kan groeien en bloeien op zijn of haar tempo én de zelfstandigheid nog wat meer laten ontwikkelen zijn de belangrijkste doelstellingen van K3. De kinderen werken hier onder andere aan lees-, reken- en schrijfvoorwaarden op een speelse manier.

#executievefuncties

Executieve functies horen bij het denkvermogen. Het zijn hogere denkprocessen die nodig zijn om activiteiten te plannen en aan te sturen. Je kunt ze zien als een 'dirigent'. Ze helpen bij alle soorten taken. 

Ze zorgen voor efficiënt, sociaal en doelgericht gedrag. De executieve functies worden ook wel de uitvoerende aandacht genoemd.

Grofweg kun je ze onderverdelen in vier soorten:

  • Impulsbeheersing.
  • Concentratie.
  • Flexibiliteit.
  • Prioriteiten stellen.

De executieve functies regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het richten en vasthouden van de aandacht. Zonder deze functies is goed georganiseerd gedrag niet mogelijk.

Onze kleuterjuffen kregen allemaal een heel intensieve coaching om het stimuleren van deze executieve functies bij onze kinderen te verwerken in hun dagelijkse bezigheden in de klas. Het is een leerkrachtenstijl die ervoor zorgt dat elk kind zich bewust wordt van zijn eigen gedrag en gevoelens en langzaamaan leert dat hij of zij deze zelf kan sturen.

Bijlage

Interessante links voor de 3de kleuterklas

Meer info?

Wil je meer informatie over de 3de kleuterklas? Wil je inschrijven? Dat kan steeds, online of via de directie.
fotos-01Group 811Group 11news Group 777 Group 802Group 810Page 1Page 2