5de leerjaar

“Telkens wanneer je een beslissing moet nemen is het beste wat je kan doen ‘het juiste’ en het ergste wat je kan doen is ‘niets’.” – Theodore Roosevelt
Portret van Wendy Wielandt

Wendy Wielandt

L5A
Portret van Tania Verbruggen

Tania Verbruggen

L5B
Handen van kind dat memory-spel met Franse woorden speelt
Handen van kind dat memory-spel met Franse woorden speelt
Bovenaanzicht van kind dat memory-spel met Franse woorden speelt

#verantwoordelijkheid

Onze Gavertjes van het vijfde leerjaar worden groot. Meer en meer stellen ze zich vragen over het leven. Dit is de ideale leeftijd om een aantal wijze levenslessen mee te geven en kinderen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheden. Onze vijfdeklassers leren dat het oké is om te falen maar nooit oké om het niet te proberen.

#positief denken

De training ‘Eigen baas over je gedachten!’ is een wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief programma voor kinderen vanaf het vierde leerjaar om kinderen positief te leren denken en problemen effectief te leren aanpakken. Uit onderzoek (de Pree, 2014) blijkt dat dit preventieprogramma een positieve invloed heeft op zelfbeeld en emotieregulatiestrategieën.

Kinderen leren in deze lessenreeks optimistisch denken, omgaan met piekeren en stress, oplossingsgericht denken, hun lichaam ontspannen, beter inslapen, zelfvertrouwen opbouwen.
Verwacht wordt dat kinderen zich hierdoor gelukkiger voelen en sterker en veerkrachtiger zijn waardoor ze beter kunnen omgaan met toekomstige emotionele problemen.
Deze training leert de kinderen baas te worden over negatieve gedachten, gevoelens en gedragingen. Ze leren positief te denken en problemen effectief aan te pakken.

#tot 10 miljoen

In het vijfde leerjaar rekenen onze leerlingen tot 10 miljoen; ze draaien hun hand niet om voor een Romeins cijfer meer of minder en ze meten en tekenen hoeken als de besten. Maar wat heel belangrijk is bij de leerstof Wiskunde in L5: de kinderen weten waarom het belangrijk is dit te leren, de context wordt uitgelegd, de link met ‘later’ wordt gelegd.
Lukt het even niet zo best? Of gaat het juist supervlotjes? Net als in de andere leerjaren werken de leerkrachten met het viersporenbeleid. Differentiatie in elke les. Zorg op maat.

#programmeren

Live programmeren en Codescool junior begint al in de kleuterklassen, in de eerste graad maken de Gavertjes kennis met Scratch Jr en tal van andere robots en programma’s om te programmeren. Voor onze leerlingen van de tweede graad is een uitbreiding voorzien van programmeren met materialen en scratch 3.0.

Onze vijfdeklassers gaan nog een stapje verder en programmeren op regelmatige basis en gaan als echte programmeurs lesgeven in K3. Nadien in L6 komen de microbits uit de kast. 

De school heeft de laatste jaren sterk ingezet op ICT en STEM. We hebben onze werkingsmiddelen aangewend om zowel materialen aan te kopen, als opleidingen te volgen, als een leerkracht een aantal uren klasvrij te maken om samen met de klastitularissen deze programmeerlessen te komen geven.

#bonjour

In het vijfde leerjaar krijgen onze leerlingen voor het eerst Frans. Als je in september een leerling op de trappen tegenkomt die je begroet met ‘Bonjour!’ weet je in welke klas die zit. De focus ligt op spreekdurf, woordenschat en een goede uitspraak. Naast de gewone methode gebruiken de leerkrachten hier ook wel eens een Franstalig liedje voor.

Interessante links voor het 5de leerjaar

Meer info?

Wil je meer informatie over het 5de leerjaar? Wil je inschrijven? Dat kan steeds, online of via de directie.
fotos-01Group 811Group 11news Group 777 Group 802Group 810Page 1Page 2