6de leerjaar

“Het lijkt altijd onmogelijk tot het is verwezenlijkt." – Nelson Mandela
portret van Garry Vercauteren

Garry Vercauteren

L6A
Portret van Ellen Van Landeghem

Ellen Van Landeghem

L6B
portret van Annelien Roelant

Annelien Roelant

L6C
Kinderen maken samen een rekenoefening met laptop en rekenmachine
Kinderen leren chip programmeren met laptop
Kinderen aan de slag met laptops
Kinderen bestuderen een model van het menselijk oog
Kinderen kijken op een wereldbol

#actualiteit

Met de Wablieftkrant leren onze zesdeklassers om het nieuws en de actualiteit op de voet te volgen. Ze leren ook kritisch denken en de inhoud van de nieuwsberichten op een bevattelijke manier aan hun medeleerlingen overbrengen.

#goede voorbereiding

Wanneer je de leerlingen goed kent, met al hun sterke en minder sterke kanten, met hun talenten en hun kwaliteiten, is een goede studierichting vinden voor hen in de middelbare school, niet zo moeilijk. Het hele team van Gavertje Vier werkt samen om onze zesdeklassers uiteindelijk zo ver te krijgen dat ze als zelfbewuste tieners met een positieve houding naar het secundair kunnen. De resultaten van onze oud-leerlingen liegen er niet om. Zoals het spreekwoord zegt: een goede voorbereiding is alles!

#OVSG-toetsen

Op het einde van het zesde leerjaar krijgen de leerlingen OVSG-toetsen. Dat zijn standaardtoetsen van het OnderwijsVerbond van Steden en Gemeenten en ze worden in heel wat scholen in Vlaanderen afgenomen. Alle leergebieden komen aan bod. Nadien kunnen we de resultaten vergelijken met het Vlaams gemiddelde. De OVSG-proef is zeker niet allesbepalend, maar wel belangrijk.

Ook de leerkrachten weten vooraf niet wat de vragen zullen zijn maar proberen deze toetsen zo goed mogelijk voor te bereiden in de klas door onder andere de toetsen van het vorige schooljaar te maken om een beeld te krijgen van de manier van vragen stellen.

De proeven bestaan uit twee delen: een theoretisch en een praktisch gedeelte. De praktische proeven worden op voorhand uitgelegd en de leerlingen krijgen hiervoor voldoende voorbereidingstijd.

#tentenkamp

In de laatste week van het schooljaar overnachten de zesdeklassers en hun leerkrachten op school. We houden eerst een barbecue en fuiven er op los!

Na een frisse douche eten we 's morgens boterkoekjes op school.

Deze activiteit gaat enkel door als de klasgroep gedurende het schooljaar bewezen heeft een hechte groep te zijn.

De dag nadien is er traditiegetrouw de proclamatie met de uitreiking van de behaalde diploma’s. Daarna biedt de ouderraad jullie graag een hapje en een drankje aan tijdens een gezellige receptie.

Interessante links voor het 6de leerjaar

Meer info?

Wil je meer informatie over het 6de leerjaar? Wil je inschrijven? Dat kan steeds, online of via de directie.
fotos-01Group 811Group 11news Group 777 Group 802Group 810Page 1Page 2