ICT

Frederik Vanhuffel

Frederik Vanhuffel

Beleidsondersteuner
ICT-coördinator
Portret van Elke Heyninck

Elke Heyninck

Zorgcoördinator L2-L6
ICT & Beleid
Portret van Wim Van Laere

Wim Van Laere

L3B
Aanvangsbegeleiding
STEM/ICT
Kind is blij met gelukte Bingel-oefening
Kind maakt oefening op de laptop
Kind maakt programmeer-oefening op laptop

#sterkeICT-infrastructuur

De hedendaagse technologie, in al zijn vormen, wordt steeds belangrijker. Vele beroepen worden afhankelijk van de computer. Het hedendaags leren vereist dan ook een vlot ICT-gebruik van jonge mensen. Als school hebben wij een duidelijke visie rond media en ICT ontwikkeld. Reeds vele jaren besteden wij heel veel aandacht aan opleiding, infrastructuur en apparatuur. We beschikken over een stabiel bekabeld en draadloos netwerk en investeerden volop in iPads en Chromebooks. Elke klas van K2 tot L6 is voorzien van een projector met projectiescherm en luidsprekers of een digibord. 

Naast onze mobiele computerklas met 25 Chromebooks die flexibel kunnen worden ingezet in alle klassen, beschikt elk leerjaar ook over enkele eigen computers/Chromebooks/laptops of iPads. Op die manier kan ICT vlot geïntegreerd worden bij de verschillende leerinhouden. Elke leerkracht beschikt over een minimale basiscompetentie. Ze werken dus met de kinderen aan de eindtermen ICT en het leerplan media. De leerkracht implementeert en de ICT-coördinator ondersteunt en begeleidt.

#mediawijs

Gavertje Vier zet zich ook in voor een veilige digitale omgeving. We vinden het belangrijk de kinderen op te voeden met netiquette zodat zij sterk staan in het immense medialandschap. Meerdere malen per jaar wordt er in de les aandacht geschonken aan Veilig Internet. We staan niet stil en proberen mee te blijven met de verschillende nieuwe media.

#Google-project 

Elke leerling van het lager onderwijs krijgt van de school een mailadres in volgende vorm: voornaam.familienaam@gavertjevier.be. Deze worden in een speciaal onderwijsplatform van Google aangemaakt: ‘G Suite for Education’. Leerlingen kunnen hun G Suite for Education- account gebruiken voor toegang tot en gebruik van verschillende toepassingen (Gmail, Google-classroom, Google Drive, Hangouts ...).

#programmeren

Unplugged programmeren en Codescool junior begint al in de kleuterklassen. In de eerste graad maken de Gavertjes kennis met Scratch Jr en tal van andere robots en programma’s om te programmeren. Voor onze leerlingen van de tweede graad is een uitbreiding voorzien van programmeren met materialen en Scratch 3.0.

Onze vijfdeklassers gaan nog een stapje verder en programmeren op regelmatige basis en gaan als echte programmeurs lesgeven in K3. Nadien in L6 komen de microbits uit de kast. 

De school heeft de laatste jaren sterk ingezet op ICT en STEM. We hebben onze werkingsmiddelen aangewend om zowel materialen aan te kopen, als opleidingen te volgen, als een leerkracht een aantal uren klasvrij te maken om samen met de klastitularissen deze programmeerlessen te komen geven.

Interessante links voor ICT

Meer info?

Wil je meer informatie over ICT? Wil je inschrijven? Dat kan steeds, online of via de directie.
fotos-01Group 811Group 11news Group 777 Group 802Group 810Page 1Page 2