Zorg

“Waarom gewoon in de rij lopen als je voorbestemd bent om uit te blinken?” - Dr. Seuss


Keshia Tibbe

K1 - L1
Sportleerkracht
zorg K1: beweging & taal
Portret van Mireille Maes

Mireille Maes

De Bijenklas en Het Heelal
K1 - L1
Zorgcoördinator
Portret van Elise Naudts

Elise Naudts

K1C - Konijnenklas
Eerste kleuterklas
zorg K1: fijne motoriek & schrijfdans
Portret van Anneke De Beule

Anneke De Beule

K1B - Vlinderklas; K2A - Muizenklas
Eerste en tweede kleuterklas
zorg K1: onthaal-taal
Portret van Inge Van Eynde

Inge Van Eynde

K3A - Giraffenklas
Derde kleuterklas
zorg K2 - K3: onthaal-taal, ijsbergrekenen, fijne motoriek & zorg+
Geen foto van leerkracht

Joke Dullaert

L3B
Derde leerjaar
zorg L1-L2
Portret van Robbe Wauman

Robbe Wauman

L4B
Vierde leerjaar
zorg L3-L4
Portret van Lien David

Lien David

L4A
Vierde leerjaar
zorg L5-L6 & kangoeroeklas
Portret van Elke Heyninck

Elke Heyninck

zorgcoördinator L2-L6
ICT
Twee kinderen samen aan de slag met rekenstaafjes
Twee kinderen samen aan de slag met rekenstaafjes
Kind schrijft woorden in bloem

Kleuterzorg

De bijenklas waar elk Gavertje mag zoemen zo hard en zo snel als het kan.

Het zorgteam, waaronder ook 2 kinderverzorgsters, wordt aangestuurd door zorgcoördinator Mireille Maes (zoco voor K1-L1).  Met elk hun eigen focus helpen zij de kleuters met zorg op maat.

Onze kinderverzorgsters hebben vooral een zorgende en ondersteunende taak in de klas, bij het middagmaal, het toiletbezoek, op de speelplaats.

Onze zorgleerkrachten helpen alle kleuters bij moeilijkheden rond taal, rekenvaardigheden en motoriek. Ze werken ook rond gevoelens en gedrag. Onze kleuters krijgen elke maand Cas en Lisa op bezoek om hen wat meer te leren over beleefdheid, sociale omgang met anderen en nog zoveel meer.

Ook de professoren onder de kleuters die net dat tikkeltje meer uitdaging nodig hebben, kunnen in de bijenklas terecht.

Zorg in het lager

Het heelal met ‘ruimte’ voor elk Gavertje

Met kleine tussenstapjes (remediëring) of grote kangoeroesprongen (verrijking) proberen we elke leerling zo ver mogelijk te krijgen op onze school. Om dit te bereiken worden de klasleerkrachten ondersteund door het zorgteam, aangestuurd door zorgcoördinator Elke Heyninck (L2-L6).  Aan elke graad is een zorgleerkracht gekoppeld die de leerlingen ondersteunt op hun eigen niveau, maar nog steeds met voldoende verwachtingen. Afhankelijk van het onderwerp kan deze ondersteuning in of buiten de klas plaatsvinden. 

Het zorgteam werkt ook schoolbreed. Er wordt extra ingezet op het welbevinden (kindgesprekken, bevragingen, sociogram), leerlingen met nood aan extra uitdaging (kangoeroeklas) en projecten (bv. tafelbrigade: oefenen maal- en deeltafels).

Gesprekken

Omdat we als school graag transparant en constructief samenwerken worden sommige ouders ook uitgenodigd op school voor een uitgebreid zorggesprek. Op dat moment stemmen we samen (school, ouders, begeleiders, therapeuten ...) ons zorgaanbod nog beter af op de noden van onze leerlingen. Spreek de zorgleerkrachten gerust aan bij vragen of bezorgdheden.

Interessante links voor de zorgklas

Meer info?

Wil je meer informatie over zorg? Wil je inschrijven? Dat kan steeds, online of via de directie.
fotos-01Group 811Group 11news Group 777 Group 802Group 810Page 1Page 2