Externe partners

Als school werken we samen met een aantal externe partners, om onze leerlingen nog beter te kunnen begeleiden en ondersteunen. Hier vind je een overzicht van de partners waar we op vaste basis mee samenwerken.

CLB

Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is in Vlaanderen de aangewezen instantie voor leerlingenbegeleiding in zowel het basis- als het secundair onderwijs. De centra werken onafhankelijk van de school, ze hebben een eigen directie en reglementering, maar sluiten wel een driejaarlijkse overeenkomst met de school. Elke school is verplicht met een centrum een beleidsplan of beleidscontract af te sluiten. Zo zijn de centra vertrouwd met het reilen en zeilen in de school, maar nemen toch genoeg afstand om een begeleiding op te zetten in het belang van de leerling.

De centra zijn actief op vier domeinen:

  • leren en studeren: leermoeilijkheden, verwijzing naar buitengewoon onderwijs, studiehouding ...
  • schoolloopbaanbegeleiding, met onder andere studie- en beroepskeuze, spijbelen etc.
  • psychisch en sociaal functioneren: welbevinden, gedragsproblemen, problemen thuis ...
  • preventieve gezondheidszorg: vaccinatieprogramma's, gezondheidsvoorlichting, preventieve medische screening ...

Het centrum werkt multidisciplinair (artsen, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen ...). Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Gavertje Vier werkt samen met GO! CLB Prisma.

Contact

GO! CLB Prisma

Dr. A. Verdurmenstraat
2
9100
Sint-Niklaas

Ondersteuningsnetwerk

Kinderen met een verslag gemeenschappelijk curriculum (vroeger: gemotiveerd verslag) kunnen worden ondersteund door een leersteuncentrum. Gavertje Vier werkt samen met Ondersteuningsteam Plus².

Het Plus² team biedt ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en aan hun ouders, leerkrachten en het schoolteam. Door gerichte ondersteuning te bieden op klasniveau kunnen ze op een efficiënte manier inspelen op de noden van je kind. Zij geven samen met de school vorm aan inclusief onderwijs.

Het Plus² team heeft expertise binnen verschillende domeinen. Je kan rekenen op ervaring van leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers ... ​Ze werken voornamelijk leerkracht-, team- en schoolversterkend in functie van de noden van je kind. De ondersteuning wordt flexibel ingezet en is afhankelijk van de noden.

Contact

Pedagogische begeleidingsdienst

Gavertje Vier is een stedelijke basisschool. Onze onderwijskoepel is dus OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. Zij begeleiden onze onderwijsprofessionals, zowel individueel als in team op pedagogisch vlak. Het doel hiervan is de onderwijskwaliteit op alle vlakken steeds maar te verbeteren.

Contact

OVSG vzw

Bischoffsheimlaan
1-8
1000
Brussel

Andere

Externe hulpverleners als medewerkers van revalidatiecentra, artsen, logopedisten, kinesisten, psychologen … zijn steeds welkom om aan te sluiten bij de gesprekken op school, op vraag van de ouders. Communicatie per telefoon of e-mail is ook steeds mogelijk. Wij communiceren heel eerlijk en transparant met alle betrokkenen in het belang van onze leerlingen.

fotos-01Group 811Group 11news Group 777 Group 802Group 810Page 1Page 2