Opvang

Onze school en de buitenschoolse groepsopvang De Sprinkhaan, afdeling ‘t Gavertje, werken nauw samen. We zitten zelfs op dezelfde locatie. Gavertje Vier en ‘t Gavertje … een samen-verhaal! Op deze pagina vind je meer info over wat de buitenschoolse opvang is, hoe je moet inschrijven, de tarieven en de uren. We leggen ook het verschil uit tussen de binnenschoolse opvang (studie, Sportsnack en Rustige Tijd) en de buitenschoolse opvang.

Wat is de ‘buitenschoolse opvang’?

Buitenschoolse opvang wordt georganiseerd door ‘De Sprinkhaan’. De Sprinkhaan is het initiatief voor  buitenschoolse groepsopvang van stad Sint-Niklaas en biedt opvang aan schoolgaande kinderen van het basisonderwijs: voor en na schooltijd, op woensdagnamiddag, tijdens de schoolvakanties en bij voldoende interesse ook op schoolvrije dagen.

In de opvang ligt het accent op vrije tijd, ontspanning en spelen. Kinderen die huiswerk willen maken, kunnen dit doen in de opvang, maar zijn niet verplicht. Er wordt geen huiswerkbegeleiding voorzien. Welbevinden van de kinderen staat centraal. De locatie is dan ook kindvriendelijk ingericht met verschillende hoekjes en divers spelmateriaal zodat verschillende spelvormen aan bod kunnen komen.

Belangrijk is dat ouders hun kind met een gerust hart in de opvang kunnen achterlaten. De buitenschoolse groepsopvang wil een dynamische kinderopvang zijn met een positieve uitstraling, een open geest en aandacht voor elk kind. Er zijn vijf vaste begeleiders in locatie 't Gavertje. Op woensdagnamiddag voorzien zij verschillende activiteiten aangepast naar leeftijd en interesses van de kinderen. Dit kan bijvoorbeeld knutselen, een bewegingsspel, koken, poppenkast, een zoektocht of een quiz zijn.

 
 

Hoe inschrijven?

Om gebruik te kunnen maken van de opvang moet je een online account aanmaken op
‘Vakantie op Maat’.
 
 Naar ‘Vakantie op Maat’
Op deze website vind je ook het huishoudelijk reglement van de Sprinkhaan. Hierin staat alle info over de werking. Lukt het niet om online een account aan te maken? Kom dan naar het loket kinderopvang in het welzijnshuis.
 

Voor voor-en naschoolse opvang hoef je niet op voorhand te verwittigen.

Voor schoolvrije dagen moet je 10 kalenderdagen voor de schoolvrije dag inschrijven. Om in te schrijven, bel je of mail je naar het loket kinderopvang in het welzijnshuis. Enkel wanneer er voldoende inschrijvingen zijn (minimum 10 kinderen), gaat de opvang door. Als de opvang doorgaat, is dit op een centrale locatie: 't Gavertje, 't Mispeltje, Droomballon of Buurthuis.

Voor vakantiedagen moet je online inschrijven via ‘Vakantie op Maat’ of aan het loket kinderopvang in het welzijnshuis.

 
 

Contact

Loket kinderopvang

Abingdonstraat
99
9100
Sint-Niklaas

Tarieven

De opvang is betalend. Alle tarieven zijn terug te vinden bij ‘Vragen’ op ‘Vakantie op Maat’, bij het onderdeel ‘Tarieven & kortingen’. Je krijgt elke 3 maanden een factuur.

De school organiseert zelf binnenschoolse opvang (Rustige tijd en Sportsnack) . Meer informatie vind je verder op deze pagina. De kostprijs hiervoor is 2 EUR voor een volledig uur. Met een kansenpas betaal je 1 EUR per uur.

Waar en wanneer brengen en ophalen?

Binnen de openingsuren van de opvang kan je je kinderen vrij brengen of halen. Tijdens een vakantiedag of schoolvrije dag vragen we om op voorhand te verwittigen wanneer je je kind brengt of ophaalt tussen 13.30 uur en 16 uur. Op dat moment zijn de kinderen immers op stap of volop bezig met een activiteit. We worden dan liever niet te veel gestoord.

De opvang is in een apart gebouw op het schoolterrein. De toegang is beveiligd met een videofoon-systeem. Je moet steeds aanbellen. Een begeleider brengt je kinderen naar de deur of laat hen binnen. De opvang vertrouwt de kinderen enkel toe aan de personen die je vermeldt in je account op ‘Vakantie op Maat’. Als andere personen dan deze personen je kind komen afhalen, moet je de opvang steeds vooraf (schriftelijk) verwittigen.

Hoe verloopt een dag met opvang en school?

Kleuterschool

Voorschoolse opvang

7 uur - 8.10 uur: betalende opvang in de lokalen van ‘t Gavertje.
Vanaf 8.10 uur is er gratis toezicht voorzien op de speelplaats.

Naschoolse opvang

15.30 uur: einde schooldag.
15.30 uur - 16 uur: gratis toezicht op de speelplaats.
16 uur - 19 uur: betalende opvang in ‘t Gavertje.

Lagere school

Voorschoolse opvang

7 uur - 8.10 uur: betalende opvang in de lokalen van ‘t Gavertje.
Vanaf 8.10 uur is er gratis toezicht voorzien op de speelplaats.

Naschoolse opvang

15.30 uur: einde schooldag
15.30 uur - 16.00 uur: vrijblijvende, betalende studie in de eigen klas onder begeleiding van de eigen leerkracht.
Vanaf 16 uur: betalende opvang

  • De leerlingen van L1 gaan naar de opvang. 
  • De leerlingen van L2 tot L6 gaan naar de sportsnack. 

17 uur: leerlingen die nog niet werden opgehaald, gaan naar de buitenschoolse opvang.
19 uur: einde buitenschoolse opvang.

 
fotos-01Group 811Group 11news Group 777 Group 802Group 810Page 1Page 2