Schooluren

Een dag op school duurt van 8.30 tot 15.30 uur. Tijdens die uren beleeft je kind heel wat. Hier lees je meer over de structuur van een typische schooldag.
Maandag 8.30 - 15.30
Dinsdag 8.30 - 15.30
Woensdag 8.30 - 12.10
Donderdag 8.30 - 15.30
Vrijdag 8.30 - 15.30

Hoe ziet een dag op school er uit?

7 uur:
start buitenschoolse opvang
8.10 uur:
start toezicht op speelplaats
08.30 uur:
start activiteiten in de klas (zie ook infobrochures en filmpje ‘een dag in de eerste
kleuterklas’)
10.10 uur:
speeltijd.
10.30 uur:
vervolg activiteiten in de klas
12.10 uur:
middagpauze (eten in de klas, daarna buiten spelen)
13.30 uur:
start namiddagactiviteiten
14.20 uur:
speeltijd
14.40 uur:
vervolg namiddagactiviteiten
15.30 uur:
einde schooldag - kleuters kunnen worden opgehaald tot 16 uur (gratis toezicht)
16 uur:
start buitenschoolse opvang
19 uur:
einde buitenschoolse opvang

Alle kleuters krijgen ook 1 keer per week een blok van 2 lesuren kleuterturnen in de sporthal
door Juf Keshia.

Maandag 8.30 - 15.30
Dinsdag 8.30 - 15.30
Woensdag 8.30 - 12.10
Donderdag 8.30 - 15.30
Vrijdag 8.30 - 15.30

Hoe ziet een dag op school er uit?

7 uur:
start buitenschoolse opvang
8.10 uur:
start toezicht op speelplaats
8.30 uur:
start lessen in de klas (zie ook infobrochures en filmpje ‘een dag in het eerste
leerjaar’)
10.10 uur:
speeltijd.
10.30 uur:
vervolg lessen in de klas
12.10 uur:
middagpauze
13.30 uur:
start lessen
14.20 uur:
speeltijd
14.40 uur:
vervolg lessen
15.30 uur:
einde schooldag + begin studie in de eigen klas.

  • Wie niet in de studie blijft, wordt opgehaald of vertrekt zelfstandig naar huis met een buitenpas.
  • Wie wél in de studie blijft (= vrijblijvend, betalend) kan onder begeleiding van de eigen klasleerkracht huiswerk maken.

16 uur:
start opvang

  • Kleuters en kinderen van L1 gaan naar de buitenschoolse opvang.
  • Leerlingen van L2 - L6 gaan naar de sportsnack in de sporthal.

17 uur:
wie nog niet werd opgehaald, gaat naar de buitenschoolse opvang
19 uur:
einde buitenschoolse opvang.

Alle leerlingen van de lagere school krijgen ook 1 keer per week een blok van 2 lesuren sport in de sporthal door meester Wim en een blok van 2 lesuren levensbeschouwing.

fotos-01Group 811Group 11news Group 777 Group 802Group 810Page 1Page 2